Restudy

Restudy video, som forklarer de fire regnearter

100 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer de fire regnearter på en dybdegående måde. Der bliver blandr andet...

Restudy

Restudy video, som forklarer ordklasser

116 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer ordklasser gennem en fortælling, som opdeler fortællingen i...

Restudy

Restudy video, som forklarer stedord.

154 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer stedord, personlige stedord, ejestedord, tilbagevisende stedord,...

Restudy

Restudy video, som forklarer forholdsord

129 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer forholdsord (præpositioner). Først kommer der en forklaring og...

Restudy

Restudy video, som forklarer navneord

213 views November 07, 2023

Restudy video, som forklarer navneord (substantiv). Først kommer der eksempler på navneord,...

Restudy

Restudy video, som forklarer novelleanalyse

92 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer novelleanalyse. Denne video ligger under kategorien mundlig eksamen...

Restudy

Restudy video, som forklarer magtens tredeling

95 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer magtens tredeling i samfundsfag. Her forklares hvad det er, hvor den...

Restudy

Restudy video, som forklarer tillægsord

47 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer tillægsord (adjektiver). Her forklares hvad de er og hvordan de bøjes.

Restudy

Restudy video, som forklarer en bestemte artikel

22 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer en bestemte artikel i tysk. Her forklares hvad det er, bøjningen af...

Restudy

Restudy video, som forklarer nutids-r

97 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer nutids-r. Her forklares hvad det er, hvordan man finder ud af, om...

Restudy

Restudy video, som forklarer berettermodellen

18 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer berettermodellen. Her forklares hvorfor man bruger det og derefter...

Restudy

Restudy videoer, som forklarer magtens tredeling

145 views October 26, 2023

Restudy videoer, som forklarer magtens tredeling. Her forklares hvad det er, hvor det kommer fra...

Restudy

Restudy video, som forklarer kvadratsætningerne

15 views October 25, 2023

Restudy video, som forklarer kvadratsætningerne, som skal bruges til andengradsligninger. Den...

Restudy

Restudy video, som forklarer negative tal

98 views October 24, 2023

Restudy video, som forklarer negative tal. Her forklares hvad det er og hvordan man regner med...

23 Video

Video som viser, hvordan man dividerer med to minustal

452 views October 24, 2023

Video som viser, hvordan man dividerer med to minustal. Her gives et eksempel og forklaring af...