Restudy

Restudy video, som forklarer de fire regnearter

524 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer de fire regnearter på en dybdegående måde. Der bliver blandr andet...

Restudy

Restudy video, som forklarer ordklasser

165 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer ordklasser gennem en fortælling, som opdeler fortællingen i...

Restudy

Restudy video, som forklarer stedord.

280 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer stedord, personlige stedord, ejestedord, tilbagevisende stedord,...

Restudy

Restudy video, som forklarer forholdsord

200 views November 20, 2023

Restudy video, som forklarer forholdsord (præpositioner). Først kommer der en forklaring og...

Restudy

Restudy video, som forklarer navneord

632 views November 07, 2023

Restudy video, som forklarer navneord (substantiv). Først kommer der eksempler på navneord,...

Restudy

Restudy video, som forklarer novelleanalyse

157 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer novelleanalyse. Denne video ligger under kategorien mundlig eksamen...

Restudy

Restudy video, som forklarer magtens tredeling

142 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer magtens tredeling i samfundsfag. Her forklares hvad det er, hvor den...

Restudy

Restudy video, som forklarer tillægsord

72 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer tillægsord (adjektiver). Her forklares hvad de er og hvordan de bøjes.

Restudy

Restudy video, som forklarer en bestemte artikel

42 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer en bestemte artikel i tysk. Her forklares hvad det er, bøjningen af...

Restudy

Restudy video, som forklarer nutids-r

142 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer nutids-r. Her forklares hvad det er, hvordan man finder ud af, om...

Restudy

Restudy video, som forklarer berettermodellen

43 views November 02, 2023

Restudy video, som forklarer berettermodellen. Her forklares hvorfor man bruger det og derefter...

Restudy

Restudy videoer, som forklarer magtens tredeling

189 views October 26, 2023

Restudy videoer, som forklarer magtens tredeling. Her forklares hvad det er, hvor det kommer fra...

Restudy

Restudy video, som forklarer kvadratsætningerne

30 views October 25, 2023

Restudy video, som forklarer kvadratsætningerne, som skal bruges til andengradsligninger. Den...

Restudy

Restudy video, som forklarer negative tal

148 views October 24, 2023

Restudy video, som forklarer negative tal. Her forklares hvad det er og hvordan man regner med...